Xuất bản thông tin

THCS Tân Việt : hội thảo sử dụng phòng học thông minh

THCS Tân Việt : hội thảo sử dụng phòng học thông minh

Chiều ngày 18/12/2014, trường THCS Tân Việt đã tổ chức hội thảo sử dụng phòng học thông minh vào công tác giảng dạy trong nhà trường.