Xuất bản thông tin

THCS TÂN VIỆT: Thi tuyên truyền an toàn giao thông trong các lớp học

THCS TÂN VIỆT: Thi tuyên truyền an toàn giao thông trong các lớp học

Thực hiện Kế hoạch số 867/KH-PGD&ĐT ngày 27/9/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Đông Triều về việc thành lập đội tuyên truyền an toàn giao thông trong các lớp học. Sáng 03/10/2016, trường THCS Tân Việt đã thành lập đội tuyên truyền an toàn giao thông trong các lớp học năm học 2016-2017.


      Theo kế hoạch, vào các sáng thứ 2 hàng tuần bắt đầu từ 10/10/2016 các đội tuyên truyền an toàn giao thông trong các lớp học sẽ trình diễn các nội dung thi tuyên truyền trước học sinh toàn trường.

      Nội dung thi sẽ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường, gắn nội dung giáo dục an toàn giao thông với xây dựng ý thức chấp hành luật giao thông và tuyên truyền, vận động mọi người cùng chấp hành tốt Luật Giao thông.

Một số hình ảnh thi ngày 10/10/2016 của lớp 7

Phần Thi Thuyết trình tranh

Phần Thi: Tiểu phẩm

Phần Thi: Tiểu phẩm

                                    Hoàng Thị Liên