Xuất bản thông tin

THCS Tân Việt: Tổ chức kết nạp đảng viên

THCS Tân Việt: Tổ chức kết nạp đảng viên

Chiều ngày 15/10/2014 chi bộ trường THCS Tân Việt đã tổ chức kết nạp đảng cho 02 quàn chúng ưu tú...

      

Đ/c: Lê Quang Vịnh - P.Bí thư đảng uỷ phát biểu

        Chiều ngày 15/10/2014 chi bộ trường THCS Tân Việt đã tổ chức kết nạp đảng cho 02 quàn chúng ưu tú: Hoàng Thị Liên và Hứa Thị Hà Thu  là giáo viên của trường.

Trao quyết định cho đảng viên mới Hứa Thị Hà Thu

       Chi bộ nhà trường hiện nay có 11 đảng viên chiếm tỷ lệ 55% so tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Năm học 2014-2015 này, chi bộ nhà trường tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng đến các quần chúng là những giáo viên trẻ và có hướng phấn đấu tốt. Theo kế hoạch, hết năm học 2014- 2015 chi bộ  nhà trường sẽ kết nạp thêm 3 - 5 đảng viên trẻ và tiếp tục bồi dưỡng cho 2 quần chúng tiến bộ để kết nạp vào quý III năm 2015

Trao quyết định cho đảng viên mới Hoàng Thị Liên

      Việc phát triển đảng viên của chi bộ nhà trường là việc làm thường xuyên và góp phần không nhỏ vào sự thành công của nhà trường trong việc bồi dưỡng giáo viên và thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015.

 

                                                                             Nguyễn Giang