Xuất bản thông tin

Tổ chức ký cam kết thực hiện đảm bảo ANTT, an toàn trong trường học dịp Tết Nguyên đán Quý tỵ 2013

Tổ chức ký cam kết thực hiện đảm bảo ANTT, an toàn trong trường học dịp Tết Nguyên đán Quý tỵ 2013


         Để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn trường học, đặc biệt là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013, ngay từ đầu tháng 12/2012, thông qua các giờ chào cờ, sinh hoạt lớp, hệ thống loa truyền thanh và treo băng zôn..nhà trường đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo; đốt và thả đèn trời; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tích cực triển khai công tác phòng chống bạo lực, các tệ nạn xã hội như: ma túy, mại dâm, cờ bạc và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013… Đặc biệt tăng cường kiểm tra, giám sát việc mang hung khí, vật liệu, chất cháy nổ, pháo nổ, sử dụng phương tiện xe máy của học sinh trước trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

  Sáng nay 14/01/2012 trường THCS Tân Việt đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ký cam kết thực hiện nghiêm túc: Không tham gia tàng trữ, đốt pháo, thả đèn trời; không vi phạm trật tự an toàn giao thông;  không tàng trữ, sử dụng ma túy và các chất gây nghiện khác; không hút thuốc lá, uống rượu, bia, đánh bạc; không tham gia hoặc truyền bá cho các hoạt động mê tín dị đoan.Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động bạn bè, người thân thực hiện tốt Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo;đảm bảo trật tự ATGT; phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường kiếm tra, giám sát và giáo dục học sinh, không để học sinh  xa vào các tệ nạn xã hội. Đồng thời qua đó nhằm góp phần tích cực trong việc giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nhà trường và địa phương trên địa bàn   trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.

                                                 Ngọc Yến - CTV