Phân công giảng dạy học kỳ I năm học 2014-2015


PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THÁNG 9 NĂM HỌC 2014-2015

                                                     Thực hiện từ ngày 06/9/2014     

 

Stt

Họ và tên

Môn dạy

Số tiết

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Bẩy

Dạy thay + ôn đội tuyển toán

2

 

2

Đào Thị Lan

GDCD 9AB+ Địa 6AB2

4

 

3

Nguyễn Thị Hà

CN 9B4 + Lý 6AB2+ Lý 7AB2+ Lý 8AB2+ Lý 9AB4 + GDNGLL 9AB1+ TT3

18

ĐT LÝ

4

Nguyễn Thị Hồng

CN 7B4 + Hóa 8AB4 + Hóa 9AB4 + Địa 7AB+ Địa 8AB2

18

ĐT HOÁ

5

Nguyễn Thị Duyên

Sinh 7AB4

4

 

6

Hoàng Thị Liên

CN 6B4 + Sinh 6AB4 + Sinh 8AB4 + Sinh 9AB4 + GDNGLL 6AB1

17

ĐT SINH

7

Nguyễn Thị Bích Đào

CN 6A4 + Toán 6AB8 + Toán 7AB8 + TTr2

22

+ 3

8

Hứa Thị Hà Thu

Toán 8AB8 + Toán 9AB8 + GDCD 8A+ Thư ký HĐ2

19

ĐT TOÁN

9

Trần Ngọc Yến

CN 7A4 + CNghệ 7AB4 + CNghệ 8AB4 + CNghệ 9AB2 + GDCD 7AB+ Con nhỏ3

19

 

10

Vũ Tiến Hiển

MT 6AB2 + MT 7AB2 +MT 8AB+ MT 9AB2 + TD 6AB4 + TD 7AB4  + GDNGLL 8AB1+ Khánh tiết 2

19

 

11

Nguyễn Thị Giang

Văn 9AB10 + Sử 6AB2 + Sử 7AB4  + TT3

19

ĐT VĂN

12

Hà (Văn)

CN8B4 + Văn 7A4 + Văn 8AB8 + Sử 9AB2 +GDCD 8B1

19

 

13

Nguyễn Thị Thu Phương

CN 9A4 + NN 7AB6 + NN 9AB4 +  GDNGLL 7AB1 + CNghệ 6AB4

19

ĐT T.ANH

14

Bùi Thị Thúy Hà

CN 8A4 + NN 6AB6 + NN 8AB6 + CTCĐ3

19

 

15

Nguyễn Thị Lệ Tuyết

TPT10 + Nhạc 6AB2 + Nhạc 7AB2 + Nhạc 8AB2 +GDCD 6AB2

18

 

16

T.Lan

Văn 6B4 + Địa 9AB4

8

 

17

Liễu

TD 8AB4 + TD 9AB4

8

 

18

Quang

Tin 6AB4 + Tin 7AB4 + Tin 8AB4 + Tin 9AB4

16

 

19

Nguyễn Thị Thương

Văn 6A4+ Văn 7B+ Sử 8 AB4

12

 

 

              Ghi chú: - GDNGLL dạy từ tháng 9/ 2014

                             - Số tiết HĐNGLL: 0.5 tiết/ lớp/ tuần

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu