Phân công giảng dạy học kỳ II năm học 2014-2015


PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015

                                                    

Stt

Họ và tên

Môn dạy

Số tiết

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Bẩy

Dạy thay

2

 

2

Đào Thị Lan

GDHN 9AB + Dạy thay

4

 

3

Nguyễn Thị Hà

CN 9B4 + Lý 6AB2+ Lý 7AB2+ Lý 8AB2+ Lý 9AB4 + TT3 + GDNGLL 9AB1

18

 

4

Nguyễn Thị Hồng

CN 7B4 + Hóa 8AB4 + Hóa 9AB4 + Địa 7AB+ Sinh 8A2

18

 

5

Nguyễn Thị Duyên

Sinh 7AB4

4

PT TTHTCĐ

6

Hoàng Thị Liên

NGHỈ THAI SẢN

 

 

7

Nguyễn Thị Bích Đào

CN 6A4 + Toán 6AB8 + Toán 7A4 + TTr2

18

 

8

Hứa Thị Hà Thu

Toán 8A4 + Toán 9AB8 + Thư ký HĐ2 + CN 8A4

18

 

9

Trần Ngọc Yến

CN 7A4 + CNghệ 6AB4 + CNghệ  7AB4 + CNghệ 8AB4 + CNghệ 9AB2 + Con nhỏ

21

Thực hiện từ ngày 16/03/2015

10

Vũ Tiến Hiển

MT 6AB2 + MT 7AB2 +MT 8AB+  TD 6AB4 + TD 7AB4  + GDNGLL 8AB1+ Khánh tiết 2 + Địa 6AB2

19

 

11

Nguyễn Thị Giang

NGHỈ HƯU TỪ NGÀY 01.12.2014

 

 

12

Nguyễn Thị Hồng Hà

Văn 8B4 + Văn 9AB10 + TT3 + Sử 8A1 + GDCD 8B1

19

 

13

Nguyễn Thị Thu Phương

CN 9A4 + NN 7AB6 + NN 9AB4 +  GDCD 7AB+ GDNGLL 7AB1 + GDNGLL 6AB1

18

 

14

Bùi Thị Thúy Hà

NN 6AB6 + NN 8AB6 + GDCD 6AB2   + CTCĐ+ GDCD 8A1

18

 

15

Nguyễn Thị Lệ Tuyết

TPT10 +Nhạc 6AB2 +Nhạc 7AB2 +Nhạc 8AB2 + Nhạc 9AB2

18

 

16

Trần Ngọc Lan

Địa 8AB4  + Địa 9AB2

6

 

17

Kiều Thị Liễu

TD 8AB4 + TD 9AB4

8

 

18

Đồng Xuân Quang

Tin 6AB4 + Tin 7AB4 + Tin 8AB4 + Tin 9AB4

16

 

19

Nguyễn Thị Thương

Sử 6AB+ Sử 8B1 + Sử 7AB4  + Sử 9AB4

11

 

20

Nguyễn Thị Lan Anh

Văn 6AB+ GDCD 9AB

10

 

21

Trần Kim Loan

 CN 6B4 + Sinh 6AB4 + Sinh 9AB4 + Sinh 8B2

14

 

22

Phạm Quỳnh Anh

 Văn 7AB8   + Văn 8A4

12

 

23

Nguyễn Thị Hiên

Toán 7B4 + Toán 8B4 + CN8B

12

 

 

              Ghi chú: - GDNGLL dạy từ tháng 9/ 2014

                             - Số tiết HĐNGLL: 0.5 tiết/ lớp/ tuần


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu