Asset Publisher

Công tác kiểm điểm đánh giá Tập thể lãnh đạo và viên chức, lao động năm 2012

Công tác kiểm điểm đánh giá Tập thể lãnh đạo và viên chức, lao động năm 2012


    

    Thực hiện Công văn số 844/GD&ĐT ngày 23/12/2012 của Phòng GD&ĐT Đông Triều V/v hướng dẫn thực hiện đánh giá tập thể lãnh đạo, viên chức, lao động trong các trường học. Ngày 29/12/2012 trường THCS Tân Việt đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá Tập thể Ban giám hiệu và toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường trong năm 2012. Tại hội nghị Tập thể BGH nhà trường và cá nhân các đồng chí trong Ban giám hiệu cũng như từng đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường đã tự kiểm điểm đánh giá những ưu điểm và mạnh dạn chỉ ra những nhược điểm còn tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và đề ra các biện pháp khắc phục. Bên cạnh đấy mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường cũng đã nhận được những ý kiến góp ý của đồng nghiệp một cách chân thành, thẳng thắn với tinh thần xây dựng để tự hoàn thiện mình, giúp nhau cùng tiến bộ. Hội nghị cũng đã bỏ phiếu để phân loại cán bộ, viên chức  trong năm 2012 với kết quả: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ: 11,1%, Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 83,3%; Hoàn thành nhiệm vụ: 5,6%.

                                                       Ngọc Yến - CTV