Asset Publisher

Hội thi “Tìm hiểu về Luật trợ giúp pháp lý” năm 2012

Hội thi “Tìm hiểu về Luật trợ giúp pháp lý” năm 2012


  

 Thực hiện Kế hoạch số 743/KH-PGD&ĐT ngày 16/11/2012 của Phòng GD&ĐT Đông Triều về   triển khai công tác trợ giúp pháp lý và tư vấn tổ chức Hội thi tuyên truyền măng non trong các đơn vị trường học năm 2012. Trường THCS Tân Việt đã xây dựng và triển khai kế hoạch đồng thời in và phát phiếu khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý đến toàn thể học sinh nhà trường, tổng hợp và báo cáo về Phòng GD&ĐT theo đúng kế hoạch chỉ đạo, đồng thời tổ chức cho học sinh tham gia tìm hiểu về Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản pháp luật liên quan.

     Hôm nay 10/12/2012 Liên đội trường THCS Tân Việt tổ chức hội thi “Tìm hiểu về Luật trợ giúp pháp lý ” giữa các khối lớp trong toàn trường. Hội thi đã diễn ra sôi nổi với các phần thi bốc thăm câu hỏi giành tín hiệu trả lời, thi hái hoa dân chủ và phần thi giành cho khán giả. Thông qua Hội thi  giúp cho học sinh hiểu hơn về quyền được hỗ trợ pháp lý và những kiến thức về pháp luật trợ giúp pháp lý của trẻ em để các em được biết đến quyền lợi của mình trong những trường hợp cần đến sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng. 

Học sinh tham gia thi tìm hiểu kiến thức

                                                                                      Ngọc Yến - CTV