Asset Publisher

Kế hoạch thi đua chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/2018

Kế hoạch thi đua chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/2018

Kế hoạch thi đua chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/2018


 

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI THCS TÂN VIỆT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Tân Việt, ngày 01 tháng 03  năm 2018

 
 

KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG THI ĐUA CHÀO MỪNG 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  (26/3/1931 - 26/3/2018)

 

Thực hiện nhiệm vụ năm học và chương trình công tác Đội năm học 2017 - 2018. Nhằm thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018). Liên đội trường THCS Tân Việt xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt đông trong tháng 3 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:
- Tuyên truyền, giáo dục về lịch sử hình thành, phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, những cột mốc đáng nhớ, những thành quả của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho đội viên.
- Tổ chức đợt hoạt động thi đua sâu rộng, phát động các hoạt động phong trào thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tháng thanh niên năm 2018.
- Tiếp tục duy trì và  triển Đoàn viên mới năm học 2017 - 2018.
- Là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" năm học 2017 - 2018.
II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
- Phát động thi đua từ 05/3 đến 26/3/2018.
III. NỘI DUNG
1. Phong trào "Ngày học tốt - tuần học tốt" (10 đ):
a. Tiêu chuẩn:
- Ngày học tốt: Ngày học có tối đa 01 tiết điểm 9 còn lại là điểm 10.
- Tuần học tốt: Tuần học có các ngày học trong tuần đều đạt ngày học tốt.
b. Khen thưởng:
Các chi đội đạt tiêu chuẩn:
+ Ngày học tốt được cộng 05 điểm vào điểm thi đua.
+ Tuần  học tốt được cộng 05 điểm vào điểm thi đua.
* Lưu ý: Các chi đội hoàn thành đăng kí với Liên đội vào sáng thứ 2. Nếu các tiêu chuẩn này không đạt, nội dung này sẽ bị trừ điểm trong tổng điểm thi đua của Chi đội.
2. Phong trào "Thi đua dành nhiều hoa điểm tốt":
Không tính trong tổng điểm thi đua của Chi đội, chỉ tính thành tích cá nhân. Kết thúc đợt thi đua BTC sẽ chọn ra những cá nhân xuất sắc dành nhiều hoa điểm tốt để tuyên dương và trao quà.
3. Thi đua nề nếp (10đ):
- Duy trì và phát huy hoạt động nề nếp của liên đội hằng ngày hằng tuần.
- BCH Liên đội tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất các chi đội.
4. Hội thi nhảy dân vũ tập thể (10 đ)
Mỗi chi đội một tiết mục nhảy dân vũ tập thể theo trường và theo lớp. Yêu cầu số thành viên phải 100% Đội viên tham gia.
Thời gian và địa điểm, hình thức tổ chức: BTC sẽ có lịch cụ thể sau:
5. Một số hoạt động khác:
- Tổ chức học cảm tình Đoàn và kết nạp Đoàn cho học sinh khối 9.
- Liên đội giao cho đội văn nghệ nhà trường chuẩn bị các tiết mục văn nghệ trong buổi lễ mít tinh
- Các chi đội tích cực tập luyện và chuẩn bị các nội dung phục vụ các hội thi.
IV. YÊU CẦU:
Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/2018. Đề nghị các lớp thực hiện nghiêm túc các nội dung trong kế hoạch của nhà trường. Nếu có gì vướng mắc gặp trực tiếp đồng chí TPT để được giải đáp.

Duyệt kế hoạch của BGH
Hiệu trưởng
 
Đã ký
 
Phạm Thị Thiên Hương
Tổng phụ trách
 
 
 
 
Nguyễn Thị Lệ Tuyết

 

 

 

(CTV. Phạm Quỳnh Anh)