Asset Publisher

Tham dự hội nghị trợ giúp pháp lý qua đường truyền trực tuyến

Tham dự hội nghị trợ giúp pháp lý qua đường truyền trực tuyến


      Thực hiện Công văn số 17/PGD&ĐT ngày 05/01/2013 của Phòng GD&ĐT Đông Triều V/v tham dự hội nghị trợ giúp pháp lý lưu động tại các nhà trường năm học 2012-2013 qua đường trường trực tuyến được tổ chức tại trường THCS Đức Chính.

    Sáng ngày 10/01/2013 trường THCS Tân Việt đã tổ chức cho các đồng chí trong Ban giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn thanh niên, Tổng phụ trách đội TN, đại diện giáo viên, nhân viên nhà trường và đại diện các em học sinh của các lớp đã đến tham dự hội nghị. Tại buổi trợ giúp pháp lý qua đường truyền trực tuyến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được nghe giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ và đối tượng được trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Quảng Ninh; tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật trợ giúp pháp lý; một số văn bản luật về chăm sóc và bảo vệ trẻ em; quy phạm pháp luật về quyền lợi và nghĩa vụ của trẻ em, trẻ vị thành niên, các hành vi xâm hại trẻ em bị truy cứu trách nhiệm được quy định trong các văn bản pháp luật;các biện pháp phòng ngừa trước khi trẻ em bị xâm hại; hướng dẫn học sinh cách thức nhận biết được khi bản thân bị xâm phạm dưới các hình thức khác nhau và hướng dẫn học sinh các nội dung thực hiện để hỗ trợ pháp lý.

    Ngoài ra, các em học sinh nhà trường còn được xem phần giao lưu, tư vấn tại chỗ của các đồng chí ở Trung tâm trợ giúp pháp lý Tỉnh với các bạn học sinh trường THCS Đức Chính về pháp luật, một số điều cần biết về trợ giúp pháp lý cho trẻ em và người chưa thành niên; chính sách của nhà nước đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Mặc dù không được tham dự trực tiếp nhưng buổi trợ giúp pháp lý qua đường trường trực tuyến đã thực sự thu hút sự chú ý của các em, đã giúp cho các em hiểu được một số văn bản luật về chăm sóc và bảo vệ trẻ em; quy phạm pháp luật về quyền lợi và nghĩa vụ của trẻ em, trẻ vị thành niên, các hành vi xâm hại trẻ em bị truy cứu trách nhiệm và các biện pháp phòng ngừa trước khi trẻ em bị xâm hại.

                                                                                          Ngọc Yến - CTV