Asset Publisher

THCS Tân Việt: Quán triệt, ký cam kết Thực hiện chủ đề công tác năm 2017

THCS Tân Việt: Quán triệt, ký cam kết Thực hiện chủ đề công tác năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 611/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 28/12/2016 của Thị ủy Đông Triều, Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều, Kế hoạch số 150/KH-GD&ĐT ngày 17/02/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm 2017: "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu; đô thị văn minh ".


          Sáng ngày 20/2/2017, trường THCS tân Việt đã tổ chức hội nghị quán triệt và ký cam kết thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm 2017 về kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh;

         Về dự có 20/20 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Tại hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Bẩy – Hiệu trưởng nhà trường đã quán triệt các nội dung kế hoạch của các cấp và ngành về thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm 2017: "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu; đô thị văn minh ". Hội nghị cũng thông qua các nội dung phát động thi đua của ngành đến toàn thể CBGV và tổ chức cho 20/20 CBGV nhà trường ký cam kết thực hiện chủ đề năm 2017 với Hiệu trưởng nhà trường.

           Buổi quán triệt và ký cam kết Thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm 2017 đã diễn ra với tinh thần vui vẻ và thành công tốt đẹp.

 

                                                          Hoàng Thị Liên