Asset Publisher

THCS Tân Việt : Tổ chức các trò chơi dân gian

THCS Tân Việt : Tổ chức các trò chơi dân gian

Chiều ngày 14/2/2014 trường THCS Tân Việt đã tổ chức cho học sinh tham gia các trò chơi dân gian như: Kéo co, nhẩy bao bố, bịt mắt bắt vịt, cướp cờ, võ thuật...

 

         Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 và kế hoạch 01/KH-BTC của UBND xã Tân Việt về tổ chức lễ hội truyền thống di tích lịch sử cách mạng, văn hóa Đình- chùa Hổ Lao. Chiều ngày 14/2/2014 trường THCS Tân Việt đã tổ chức cho học sinh tham gia các trò chơi dân gian như: Kéo co, nhẩy bao bố, bịt mắt bắt vịt, cướp cờ, võ thuật...

        

        Các trò chơi dân gian cùng các hoạt động tu bổ, phục vụ lễ hội đã góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

                                                             CTV :  Nguyễn Thơm