Asset Publisher

THCS Tân Việt: Tổ chức kết nạp đảng viên

THCS Tân Việt: Tổ chức kết nạp đảng viên

Vừa qua chi bộ trường THCS Tân Việt đã tổ chức kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú: Vũ tiến Hiển là giáo viên của trường...

 

          Để chào mừng ngày  26-3, vừa qua chi bộ trường THCS Tân Việt đã tổ chức kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú: Vũ tiến Hiển là giáo viên của trường.

       Chi bộ nhà trường hiện nay có 8 đảng viên chiếm tỷ lệ 30% so tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Năm học 2013-2014 này, chi bộ nhà trường rất quan tâm, bồi dưỡng đến các quần chúng là những giáo viên trẻ và có hướng phấn đấu tốt. Theo kế hoạch, hết năm 2014 chi bộ  nhà trường sẽ kết nạp thêm 4 đảng viên trẻ và tiếp tục bồi dưỡng cho 2 quần chúng tiến bộ để kết nạp vào quý I năm 2015

         Việc phát triển đảng viên của chi bộ nhà trường là việc làm thường xuyên và góp phần không nhỏ vào sự thành công của nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014.

                                  CTV- Nguyễn Thơm