Asset Publisher

THCS TÂN VIỆT: Tổ chức ngày pháp luật năm 2016

THCS TÂN VIỆT: Tổ chức ngày pháp luật năm 2016

Thực hiện kế hoạch số 899/KH-PGD&ĐT ngày 04/10/2016 của Phòng giáo dục & đào tạo Thị xã Đông Triều về việc tổ chức ngày pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.


 

   Sáng ngày 7/11/2016, trường THCS Tân Việt đã tổ chức ngày pháp luật năm 2016 để tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật quan trọng, liên quan thiết thực đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường từ đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật của mỗi giáo viên, học sinh.

     Về dự và chỉ đạo  "Ngày pháp luật" có các đồng chí trong BGH, đại biểu đại diện cho chính quyền địa phương, đại diện cha mẹ học sinh các lớp cùng toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và các em học sinh trong toàn trường.

     Trong "Ngày pháp luật", cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của nhà trường được nghe tuyên truyền về luật giáo dục, về chủ quyền biển đảo, các vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, luật dầu khí, luật thuỷ sản… do các thầy cô giáo của trường trình bày.

     "Ngày pháp luật" tại trường đã nâng cao sự hiểu biết cho học sinh, giáo viên nhà trường đồng thời góp phần không nhỏ  trong công tác giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

Chùm ảnh minh họa

 

 

                                    Hoàng Thị Liên