Asset Publisher

THCS Tân Việt : Tuyên truyền về Chính quyền điện tử và Trung tâm hành chính công

THCS Tân Việt : Tuyên truyền về Chính quyền điện tử và Trung tâm hành chính công

Thực hiện công văn số 958/PGD&ĐT-CNTT ngày 31/12/2015 của Phòng Giáo dục và đào tạo thị xã Đông Triều về việc triển khai các nội dung tuyên truyền về chính quyền điện tử trong các trường trung học cơ sở. Ngày 11/01/2016, trường THCS Tân Việt tổ chức tuyên truyền tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường

         Tuyên truyền chính quyền điện tử và hành chính công cho đội ngũ GV

 

Tuyên truyền chính quyền điện tử và hành chính công trong giờ tin cho HS

 

        Đ/c Nguyễn Thị Lệ Tuyết – Tổng phụ trách Đội tuyên truyền các nội dung: Mục tiêu thông tin, tuyên truyền về lợi ích, tầm quan trọng của Chính quyền điện  tử, và các chủ trương chính sách, lộ trình, giải pháp thực hiện của tỉnh Quảng Ninh về xây dựng xây dựng chính quyền điện tử. Qua buổi tuyên truyền đã nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên của trường. Trước đó đ/c tổng phụ trách và giáo viên tin học đã tuyên truyền cho toàn thể các em học sinh vào buổi chào cờ đầu tuần và tích hợp trong tiết dạy tin học. Theo kế hoạch, nhà trường sẽ kết hợp với TTHT cộng đồng xã tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về Chính quyền điện tử thị xã Đông Triều, xây dựng "Công dân điện tử", giúp người dân chủ động, tích cực tham gia sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, giao dịch với các cơ quan nhà nước trên mạng Internet, tiếp cận nhanh chóng với những quy trình thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ Hành chính công, đồng thời tham gia giám sát các hoạt động thực thi công vụ trong việc giải quyết các thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã Tân Việt và thị xã Đông Triều.

 

                                                                                  

                                                                              Hà Thu