Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Email: thcs.tv.nthaa@dongtrieu.edu.v
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường THCS Tân Việt
Chức vụ: Tổ trưởng KHTN
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 8       Đã duyệt: 8       Tổng điểm: 35

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt
Tốp 10 tài liệu xem nhiều
Thống kê