KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ LUẬT GIAO THÔNG TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2018-2019


         PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TÂN VIỆT                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:3/KH-TrTV                                         Tân Việt, ngày  10  tháng  10  năm 2018.

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC  CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ LUẬT GIAO THÔNG TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2018-2019

-------

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Nâng cao chất lượng công tác giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 15/11/2015 của Thị ủy Đông Triều "Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm";

- Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của giáo viên, phụ huynh và học sinh  trong việc chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, cách phòng tránh tai nạn giao thông; góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong toàn tỉnh.

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

1/ Thời gian tổ chức:

-Dự kiến tổ chức vào ngày 5 tháng 11.

2/Đối tượng tham gia:

-Học sinh các khối 6,7,8,9

-Mỗi lớp thành lập 1 đội tuyên truyền giao thông  gồm 5 thành viên.

II.NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

*/Nội dung:

-Gồm 4 phần thi: Tổng điểm 100 điểm

1.Phần thi kiến thức(20 điểm)

2.Phần thi tiếu phẩm(30 điểm)

3.Phần thi vẽ  tranh và sáng tác khẩu hiệu Đôrêmon  với ATGT ( 25 điểm)

4.Phần tổng hợp kết quả cuộc thi thiếu nhi Quảng Ninh với ATGT và video tuyên truyền ( 25 điểm)

1.Phần thi kiến thức(20 điểm)

- Chủ đề: Các câu hỏi xoay quanh các nội dung kiến thức về An toàn giao thông trong trường học.

-Hình thức:  Trong phần thi này, mỗi đội tuyển sẽ cử 05 thành viên tham gia trả lời các gói câu hỏi khác nhau. Có 03 gói câu hỏi, mỗi gói câu hỏi bao gồm 05 câu, điểm cho mỗi câu trả lời đúng là 4 điểm; lần lượt từng đội sẽ chọn gói câu hỏi, nội dung các câu hỏi sẽ được hiển thị trên màn hình chiếu, sau khi nghe người dẫn chương trình đọc xong câu hỏi, đội lựa chọn gói câu hỏi sẽ đưa ra phương án trả lời của đội mình bằng cách cử 01 thành viên trong đội trả lời câu hỏi, nếu trả lời sai thì các đội khác có quyền giơ cờ hiệu cướp quyền trả lời (chỉ có 01 đội được cướp quyền trả lời/01 câu hỏi), trả lời đúng đội đó sẽ giành được số điểm tương ứng với mỗi câu hỏi, trả lời sai sẽ không được tính điểm. Nếu các đội không đưa ra được phương án trả lời đúng thì câu hỏi đó sẽ dành cho khán giả. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu trả lời là 15 giây. Trường hợp trả lời sau tín hiệu hết giờ sẽ không được tính kết quả. Nếu đội lựa chọn gói câu hỏi trả lời sai liên tiếp 3 câu trong cùng một gói câu hỏi sẽ phải dừng lượt thi của mình tại gói câu hỏi đó. (Có tài liệu tham khảo gửi kèm)

2. Phần thi: "Tiểu phẩm" (30 điểm)

- Chủ đề: An toàn giao thông.

- Hình thức: Mỗi đội dự thi sẽ biểu diễn một tiểu phẩm hoặc xây dựng hoạt cảnh. Thời gian cho mỗi đội tối đa 10 phút.Quá 1 phút trở lên trừ 1 điểm

3.Phần thi vẽ  tranh và khẩu hiệu Đôremon với ATGT( 25 điểm)

3.1. Khẩu hiệu  Đôremon với ATGT( 10 điểm) : Chủ đề: . " Hãy đội mũ bảo hiểm cho mình và cho người khác".

-Hình thức thi: Mỗi em Hs trong lớp sáng tác ít nhất là một khẩu hiệu với chủ đề "Hãy đội mũ bảo hiểm cho mình và cho người khác"

* Nội dung khẩu hiệu

 - Với chủ đề "Đội mũ bảo hiểm" nội dung khẩu hiệu dự thi cần tập trung tuyên truyền về trật tự ATGT, nâng cao văn hóa, ý thức tự giác của mọi người trong việc chấp hành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện.

 - Khẩu hiệu tuyên truyền phải phù hợp với đối tượng là trẻ em, học sinh Tiểu học và THCS, đồng thời có tác động đến ý thức chấp hành pháp luật về ATGT chung cho cộng đồng.

*Yêu cầu:

 - Khẩu hiệu được viết bằng tiếng Việt, độ dài khẩu hiệu không quá 20 từ, là sáng tác mới, chưa được công bố dưới bất cứ hình thức nào. Khẩu hiệu phải cô đọng, ý nghĩa, dễ nhớ, dễ hiểu, có ý nghĩa tác động tích cực đến ý thức của người tham gia giao thông trong việc nâng cao ý thức tự giác đội mũ bảo hiểm.

3.2.Đối với tranh vẽ (15 điểm):  Các lớp được vẽ trước bức tranh khổ 40x 60 và đến ngày thi treo sẵn trên giá. Đến phần thi của lớp mình các em sẽ lên giới thiệu về bức tranh của lớp mình.

*Chú ý: Các lớp nộp tranh và khẩu hiệu tuyên truyền của các em Hs trong lớp sáng tác về BTC sau hội thi.

4.Phần tổng hợp kết quả cuộc thi thiếu nhi Quảng Ninh với ATGT và video tuyên truyền ( 25 điểm)

4.1.Cuộc thi thiếu nhi Quảng Ninh với ATGT: Hs thi trên mạng, ban tổ chức sẽ chấm kết quả tham gia thi của các lớp.

4.2.Video tuyên truyền :các lớp quay lại các hoạt động tuyên truyền của lớp mình có lời thuyết minh gửi file về BTC chấm.

Ban tổ chức tổng hợp kết quả cuộc thi thiếu nhi Quảng Ninh với ATGT và chấm  video tuyên truyền của các lớp. ( 25 điểm)

III.THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC VÀ BAN GIÁM KHẢO

1.Ban tổ chức:

1

Đ/c Phạm Thị Thiên Hương

Bí thư chi bộ-HT

Trưởng ban

2

Đ/c Nguyễn Văn Đoàn

P.Hiệu trưởng

Phó ban

3

Đ/c Bùi Thị Thúy Hà

CTCĐ

Ủy viên

4

Đ/c Nguyễn T.Lệ Tuyết

TPT

Ủy viên

5

Đ/c Vũ Tiến Hiển

Gv

Ủy viên

6

Đ/c Nguyễn Thị Diễm My

BTCĐ

Ủy viên

2.Phân công công việc cụ thể

2.1.Tiểu ban CNTT-trang trí-loa máy

-Đ/c Vũ Tiến Hiển

Trang trí, loa máy, phụ trách hướng dẫn học sinh xé dán tranh.

-Đ/c Trần Thị Hiển

CNTT;

2.3.Tiểu ban phụ trách chuẩn bị dụng cụ hỗ trợ phần thi

 

Tổ hành chính: Phần thưởng

-Một số quà tặng cho khán giả

2.4.Ban giám khảo-Dẫn chương trình

1.Đ/c Nguyễn Văn Đoàn - P.Hiệu trưởng-Trưởng ban

2.Đ/c Nguyễn Thị Lệ Tuyết

3.Đ/c Nguyễn Thị Diễm My

 *Thư kí : Nguyễn Thị Hiên

-Dẫn chương trình : Đ/c  Phạm Quỳnh Anh                                     

V.TỔ CHỨC THỤC HIỆN-PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1.Ban giám hiệu

-Xây dựng và triển khai kế hoạch

-Chỉ đạo các hoạt động của ngày hôi

2.Các tổ chuyên môn

-Thống nhất  xây dựng ý kiến cho các nội dung thi.

3.Tổ Công nghệ thông tin

-Chuẩn bị các nội dung câu hỏi trên máy tính cho phần thi Kiến thức, chuẩn bị tốt phần nhạc tuyên truyền.

4.GVCN và tổ chức Đoàn-ĐỘi

-GVCN: Tổ chức thành lập đội tuyển, tập luyện các nội dung thi, quay video tuyên truyền

          Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về luật giao thông của trường THCS Tân Việt , đề nghị các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện.Trong quá trình triển khai có vướng mắc đề nghị liên hệ trực tiếp với đ/c TPT để giải quyết

                Hiệu trưởng                                                    Người lập kế hoạch

                                                                                       TPT

       Phạm Thị Thiên Hương                                        Nguyễn Thị Lệ Tuyết


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Mới nhất