THCS TÂN VIỆT HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI 2018

Sáng thứ 2, ngày 01/10/2018, tại trường THCS Tân Việt, UBND xã Tân Việt đã phối hợp phát động "Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018".


  Tuần lễ được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân. Từ đó, huy động được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc triển khai các hoạt động phục vụ cho công việc học tập và tìm kiếm tri thức.

  Về dự với Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018 có các đồng chí: Nguyễn Văn Được - Phó chủ tịch UBND - Giám đốc TTHTCĐ xã Tân Việt, Phạm Thị Thiên Hương - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường THCS Tân Việt và các đồng chí đại diện ban ngành địa phương, bí thư - trưởng các thôn trong xã Tân Việt.

(Đồng chí Nguyễn Văn Được - Phó chủ tịch UBND xã

khai mạc Tuần  lễ hưởng ứng học tập suốt đời)

  Với chủ đề: "Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở nhân dân", Phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Được cho rằng, xây dựng xã hội học tập là xây dựng một xã hội mà mọi người đều được học, cần phải học và tự giác học thường xuyên, học suốt đời, được tiếp cận những cơ hội học tập thuận lợi và lấy tự học cùng với ý chí, nghị lực phấn đấu kiên trì của mỗi người để đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Tuyên truyền sâu rộng mọi người thấy được tầm quan trọng của việc học tập như câu nói của Bác Hồ  "Học tập suốt đời".

(Toàn cảnh của buổi lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời)

  Có thể nói, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được tổ chức hàng năm vào dịp đầu tháng 10 là hoạt động có nhiều ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội và đặc biệt là của người dân về vai trò học tập trong việc mở mang tri thức, nâng cao đời sống và phát triển đất nước. Phát huy truyền thống hiếu học, tinh thần học tập thường xuyên, học tập suốt đời của mọi người dân, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời đã trở thành phong trào quần chúng rộng khắp trong tỉnh và là nhân tố quan trọng để phát huy phong trào khuyến học, khuyến tài, từng bước xây dựng xã hội học tập.

 

(CTV. Phạm Quỳnh Anh)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Mới nhất