Lịch công tác
Thứ ba, ngày 07/12/2021
8 giờ 00

Đ/c Hương trực trường, chỉ đạo các hoạt động chung 

; Đ/c Đoàn chỉ đạo các hoạt động dạy và học khối THCS

Thứ tư, ngày 08/12/2021
8 giờ 00

Đ/c Hương trực trường, chỉ đạo các hoạt động chung 

Đ/c Dần chỉ đạo các hoạt động dạy và học khối TH;

Thứ năm, ngày 09/12/2021
8 giờ 00

Đ/c Hương trực trường, chỉ đạo các hoạt động chung 

Đ/c Dần chỉ đạo các hoạt động dạy và học khối TH; Đ/c Đoàn chỉ đạo các hoạt động dạy và học khối THCS

Thứ sáu, ngày 10/12/2021
8 giờ 00

 

Đ/c Dần chỉ đạo các hoạt động dạy và học khối TH; Đ/c Đoàn chỉ đạo các hoạt động dạy và học khối THCS

Thứ bảy, ngày 11/12/2021
8 giờ 00

ĐC Đoàn chỉ đạo các hoạt động dạy và học khối THCS

Hôm nay: Thứ hai, ngày 06 / 12 / 2021
8 giờ 00

Đ/c Hương trực trường, chỉ đạo các hoạt động chung 

Đ/c Dần chỉ đạo các hoạt động dạy và học khối TH; Đ/c Đoàn chỉ đạo các hoạt động dạy và học khối THCS