Bản đồ đến trường
Liên hệ - Góp ý
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Tân Việt

Địa chỉ: Thôn Tân Lập, xã Tân Việt, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 033 3870 353

Email: thcs.tanviet@dongtrieu.edu.vn

 

 

Bạn có thể nhập các thông tin theo mẫu dưới đây rồi gửi cho chúng tôi. Cảm ơn bạn ! 

Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Hãy nhập địa chỉ mail hợp lệ.
Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Mã xác nhận không đúng.